Geplaatst op Geef een reactie

Wat rituelen voor je kind kunnen betekenen

Rituelen komen over de hele wereld voor, in alle culturen en in verschillende vormen. Bij rituelen denken veel mensen aan primitieve volksstammen die in hun rieten rokje rond het vuur dansen. Er zijn echter ook hele andere vormen van een ritueel. Kijk bijvoorbeeld eens dichter bij huis, in Nederland, in je eigen omgeving. Hier zingen we ‘lang zal ze leve’ als er iemand jarig is en mag de jarige de kaarsjes op de taart uitblazen en een wens doen. Of we proosten op gezondheid en geluk. Mensen verbranden ook wel eens foto’s bij het beëindigen van een relatie of doen een wens bij het zien van een vallende ster. 

Hoe is dat in je eigen gezin? Wat voor rituelen hebben jullie samen? In veel gezinnen wordt dagelijks een bedritueel gevolgd, dat kinderen helpt zich over te geven aan de tijd om naar bed te gaan en te gaan slapen. Wist je dat rituelen kinderen houvast bieden, doordat ze vorm en structuur geven? Daarnaast hebben rituelen ook een magisch aspect. Magie is de verbinding met alle wezens, het inzicht dat alles leeft en communiceert, al is dat niet altijd op een menselijke wijze. Kinderen leven heel makkelijk in de magische wereld. Ze hebben beschermengelen, wezens die hen helpen en hun vriend zijn. Via rituelen brengen we kinderen hier op een mooie manier mee in verbinding. 

‘Een ritueel schept de wereld opnieuw’

zeggen de Yoruba uit West-Afrika. Vaak wordt een ritueel in een kring uitgevoerd, omdat iedereen gelijk is en iedereen onderdeel is van het geheel. Het wezenlijke van een ritueel is dat een bepaalde handeling een bepaalde kracht oproept. Het kan kunstzinnig van vorm zijn of ter plekke geïmproviseerd. Je kunt het alleen doen of met een groep. Je kunt het vormgeven zoals je zelf wilt. Het belangrijkste echter is niet zo zeer de vorm als wel de energie waarmee het wordt uitgevoerd. Het gaat om de intentie die je hebt. Bij een rituele handeling richt je je op een bepaald onderwerp met als doel het goede te bevorderen. Zo kun je een intentie neerzetten voor het nieuwe jaar, waarin je aangeeft wat je graag wilt bereiken. Elke week even binnenlopen bij de buurvrouw bijvoorbeeld, zodat zij niet vereenzaamt, of je gezondheid bevorderen door te stoppen met roken, is ook een bekend ‘goed voornemen’ zoals we dat hier in Nederland noemen. 

      

Ontdek de positieve boodschap van lastige overgangen

We hebben een rituelenflesje ontwikkeld, speciaal voor de kinderen van deze tijd om hen te ondersteunen bij overgangen in het leven. Het is een mooie manier om vorm te geven aan een ritueel dat voorkomt uit een gebeurtenis in het dagelijks leven. Zo kan het gebruikt worden bij vreugdevolle gebeurtenissen zoals het nieuwe jaar, geboorte, verjaardag, huwelijk. Maar ook bij afscheid zoals overlijden, scheiding, verhuizing. Of bij een nieuw begin op een nieuwe school, in een nieuw huis of in een nieuwe kamer. Dit zijn situaties in het leven die een mooie gelegenheid bieden om de verdieping te pakken die de situatie in zich heeft. Rituelen verbinden de werkelijkheid van alledag met de spirituele wereld.

Daarmee sluit dit Rituelenflesje naadloos aan bij de magische wereld van het kind. Bovendien heeft het alles te maken met samen zijn in een bijzondere sfeer en met elkaar delen wat je verlangens zijn met betrekking tot een situatie. Het rituelenflesje maakt het ontastbare tastbaar. Het geeft bewustwording aan de gevoelens die onlosmakelijk verbonden zijn met bepaalde gebeurtenissen. En daarmee geeft het vorm aan hoe we met die gevoelens willen omgaan, wat we willen loslaten en wat we willen bekrachtigen.

Verbeeldend communiceren

Het helpt kinderen uiting te geven aan hun gevoelens rondom een bepaalde gebeurtenis. En het brengt kinderen de verbinding met iets wat zij zelf bekrachtigd hebben. Ze kunnen oefenen met het ervaren en uiten van hun gevoelens en daar een manier voor te hebben om daar zelf vorm aan te geven middels een ritueel. Dit flesje is de tastbare vorm waarin een kind de schatten bewaart die hij belangrijk vindt, dat wat hij graag bij zich wil houden, wil herinneren, wil bekrachtigen. Het geeft namelijk concreet vorm aan de gevoelens van het kind. Het is daarmee ook uniek en heel persoonlijk. Ieder kind geeft er op zijn eigen manier vorm aan, zowel aan het ritueel als aan de versiering. Wat je er voor nodig hebt is heel makkelijk te vinden: in de natuur, in huis en vooral in je hart. Het gaat over wat een situatie met je doet, wat je er prettig aan vindt en wat je er minder prettig aan vindt. Vervolgens ga je vormgeven wat je graag los wilt laten en wat je graag bij je wilt houden. Dit kan op allerlei manieren. Iedereen zal dat op zijn eigen unieke manier voelen en vormgeven.

Voor grote en kleine kinderen 😉

Het rituelenflesje is gericht op kinderen, maar kan prima door en met iedereen uitgevoerd worden, van 0 tot 100 jaar. Het is voor mensen die bewust kiezen voor de diepgang van een bepaalde gebeurtenis en daarmee uiting geven aan hun gevoelens middels een ritueel dat steun en positiviteit brengt. En het is juist een gelegenheid voor het hele gezin om samen stil te staan bij een bepaalde situatie en de tijd te nemen om elkaar te horen en te zien en concreet vorm te geven aan je verlangen middels het creëren van een magisch wensflesje. 

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst op Geef een reactie

Wat is het natuurlijke ritme van jouw kind?

De nieuwe tijd

Versnellen of vertragen?

Is jouw kind een versneller die altijd vooruit wil, altijd door wil. Jou aanzet om te komen, om mee te gaan, om op te schieten, om een tandje bij te zetten? Een kind dat uit zichzelf op tijd wil zijn en een hekel heeft aan te laat komen.

Of is jouw kind een vertrager? Heeft jouw kind altijd alle tijd? En heeft het juist nog meer tijd nodig? Lijkt het wel alsof het niet vooruit te branden is? Alsof het alleen maar stapvoets kan gaan? Sta jij te popelen om naar school te gaan en moet je kind nog plassen, kan zijn jas niet vinden, moet toch nog even andere sokken aan, of toch nog even zijn thee opdrinken?

Wat voor ritme heeft jouw kind? En wat doet dat me jou? Kun jij rustig blijven, kalm blijven, je geduld bewaren? Word jij geïrriteerd, rusteloos en kortaf? Kun je rustig in vertrouwen meebewegen met je kind, omdat je weet dat er genoeg tijd is en jullie echt wel op tijd komen? Weet jij dat er ook geen man overboord is als je het eens een keertje niet haalt?

Wat is tijd?

Tijd is een abstract begrip. We hebben er minuten, uren en dagen aan toegevoegd om er vorm aan te geven. Maar eigenlijk is tijd onmeetbaar. Ben je boodschappen doen en moet je kind naar de wc, dan kan het uren lijken te duren voordat je weer thuis bent en je kind naar de wc kan. Soms zal dat vast en zeker te laat zijn. Als er een pak sneeuw ligt, dan vliegt de tijd met buiten spelen voorbij en wordt het veel te vroeg donker voor je kind dat heerlijk wil sleeën zolang het nog kan.

Harde en zachte tijd

Het omgaan met tijd kan ook wat zeggen over het ritme van jouw kind. Hier thuis gebruiken we de begrippen harde tijd en zachte tijd om af te spreken hoe we met afspraken en tijd omgaan. Harde tijd wil zeggen dat het een vaste afspraak met een vaste tijd is. Op het afgesproken tijdstip ben je aanwezig en zorg je dat je klaar bent. Vaak zijn dat situaties wanneer er een externe afspraak is die op een vaste tijd begint, zoals de bioscoop, een theatervoorstelling, een zakelijke afspraak.

Voor afspraken met een informelere sfeer kan het prettig zijn om een zachte tijd te hanteren. Je spreekt dan met elkaar af wat de richttijd is. Iedereen richt zich op die tijd en zet zijn intentie om die tijd te halen. Een zachte tijd geeft iedereen de ruimte om zich op eigen tijd en tempo voor te bereiden op afspraken die komen. Een voorbeeld van zo’n afspraak kan een bezoek aan oma zijn. Anders dan bij het theater of de bioscoop is het niet zo waarschijnlijk niet zo dat je bij je oma niet meer binnenkomt, als de afgesproken tijd geweest is.

Soms is het goed om het motto ‘afspraak is afspraak’ na te leven en te zorgen dat je op tijd bent. Maar het kan kinderen ook ruimte geven om zachte tijdsafspraken te kunnen maken. Niemand hoeft zich dan te haasten, niemand hoeft zich in bochten te wringen.

Als jouw kind een vertrager is, kan het heel prettig zijn om niet met een vaste tijd te werken waarop je weg mòet om voor de bel binnen te kunnen zijn. Het kan dan juist veel prettiger werken om een richttijd af te spreken waarop je weg wìlt gaan en dat moment zal wat eerder in de tijd liggen dan het moeten-vertrekken-moment. Daarmee haal je voor jezelf en voor je kind de druk van de ketel en kan iedereen ontspannen naar school gaan.

Wanneer is jouw kind op zijn/haar best?

Is jouw kind op z’n best als je het rustig de tijd geeft om zijn ritme te volgen? Of moet je het achter de vodden zit om op tijd klaar te zijn? Helpt het jouw kind wanneer je het korte heldere instructies geeft zodat het op tijd klaar is? Of brengt dat het juist van de regen in de drup? Gaat jouw kind het makkelijkste mee in de flow als jij je eigen ding doet en er van uitgaat dat dat bij jouw kind ook lukt?

Tijd om te ontspannen

Wat ook een mooie is om in beschouwing te nemen, is het vermogen van je kind om te ontspannen. Kan je kind het ritme, het tempo, het temperament wat het door de dag heen heeft, ook weer loslaten om te ontspannen. Kan jouw kind ontspannen? Of vliegt het altijd maar weer door?

Wat is het laagste standje van jouw kind? Waar kan jouw kind afschakelen? Waar kan het contact maken met stil zijn en luisteren, naar zichzelf of een ander.

Word jouw kind vooral gemotiveerd door het verlangen de eigen weg te gaan? Of is jouw kind geneigd dat te doen wat een ander van hem/haar vraagt? Is jouw kind geneigd zichzelf aan te passen. Voor wie van de twee wil jouw kind aan de slag gaan? Wat is de aard van jouw kind?

Geplaatst op Geef een reactie

OnlineOpvoedCafe – vanaf 2018 ook on tour!

Afgelopen zondag is Wijkcentrum Windkracht 5 in de nieuwbouwwijk De Groote Wielen in Rosmalen heropend. Met de hulp van een aantal vrijwilligers is er veel werk verzet om het wijkcentrum weer actief en draaiend te krijgen. Onder meer door de hal van een prachtig nieuw jasje te voorzien. Daarmee is er een warme huiskamersfeer ontstaan. Een prachtige plek voor ons, het OnlineOpvoedCafé, om daar tweewekelijks aanwezig te zijn voor een OpvoedCafé in Rosmalen.

Ouders kunnen daar iedere eerste woensdag van de maand binnenlopen voor een korte themabijeenkomst. Daarnaast is gratis advies en ondersteuning voorhanden. Vanaf 8.30 uur kun je bij ons binnenlopen in Windkracht 5 en daar je vragen stellen o.a over je boze, bange, drukke of gevoelige kind, maar bijvoorbeeld ook over opvoeden, over zindelijkheid, slapen, eten, sociale omgang, hoogsensitiviteit en het nieuwe opvoeden.

Iedere derde woensdag van de maand organiseren we een bijeenkomst rondom een product, een website of een dienst die met opvoeden te maken heeft. Je kunt daar live bij aanwezig zijn, maar we maken ook een opname voor het OnlineOpvoedCafé. Dus ook via Facebook kun je meekijken.

Tot slot organiseren we iedere derde maandag van de maand vanaf 20.00 uur een avond waarin we foto’s van kinderen gaan lezen. Maak jij je zorgen om je kind of zou jij weleens willen weten wat er in het koppie van je kind omgaat? Dat kan. Kom naar Windkracht 5 en breng een recente (papieren!) foto van je kind mee. De entree bedraagt 5 euro p.p.