De 4 A’s

Terug naar Het nieuwe opvoeden

AardenDe 1e A: Aarden

Een warm nestje bouwen waar geborgenheid en veiligheid voorop staan en waar je kind stevigheid en
vitaliteit aan kan ontlenen. Stevigheid en vitaliteit brengen je kind ZELFVERTROUWEN.

Afstemmen

De 2e A: Afstemmen

Een respectvolle stimulerende sfeer waar liefde en uniekheid voorop staan en waar je kind eigenheid en flexibiliteit aan kan ontlenen. Eigenheid en fexibiliteit brengen je kind ZELFBEWUSTZIJN.

Aandacht richten

De 3e A: Aandacht richten

Een baken van rust en balans waar deelnemen aan de maatschappij voorop staat en waar je kind
focus en begrenzing aan kan ontlenen. Focus en begrenzing brengen je kind AANWEZIGHEID.

Accepteren

De 4e A: Accepteren

Een basis van compassie waar liefde voor jezelf en de ander voorop staan en waar je kind zelfliefde en
verbinding aan kan ontlenen. Zelfliefde en verbinding brengen je kind OVERGAVE.

Door naar Het OpvoedKompas >>

Terug naar Het nieuwe opvoeden >>