Kinderen van nù

gevoelig kind met bloemetjeIs het nieuwe opvoeden voor jou en je kind geschikt?

Terug naar Hulp nodig? >>

Door naar Ouders van nu >>

Er zijn tegenwoordig veel kinderen die bijzonder gevoelig zijn. Door hun gedrag vallen ze op in de klas of in het gezin. Druk gedrag, teruggetrokken of stil gedrag, weinig weerbaar zijn, iedere dag boos. Het zijn zomaar wat voorbeelden va kinderen die in de knel komen. Ouders en leerkrachten hebben vaak hun handen vol om dit gedrag in goede banen te leiden. Toch leidt dat niet altijd tot voldoende resultaat.

De helderheid van de huidige generatie kinderen vraagt ons om onze manier van opvoeden te verdiepen. Een opvoeding gebaseerd op straffen en belonen is bij hen niet toereikend. Met hun heldere vermogens prikken zij dwars door onze opgebouwde muren en patronen heen. Kinderen accepteren niet langer dat we alleen maar praktisch bezig zijn met opvoeden, Zij willen zich gehoord en gezien voelen. Zij willen met ons de verbinding voelen, net zoals met de natuur, met de planten, de dieren, de bomen om hen heen.

Aandacht en verbinding zijn sleutelwoorden. Kinderen hebben behoefte aan bekrachtiging en erkenning van hun helderheid en hun inzichten. Niet langer is voldoen aan normen en waarden bij opvoeden de richtlijn, maar juist het leren luisteren naar je eigen gevoel, je eigen intuïtie. Die innerlijke richtingaanwijzer wijst je immers de weg op jouw unieke levenspad. De kinderen van nu zijn intuïtief en helder. Zij weten veel, ze zien veel, en ze pikken als fijngevoelige antennes van alles en nog wat op uit hun omgeving. Wij zien het als taak van ouders om kinderen daarin te bevestigen en te bekrachtigen. Opvoeden = samen opgroeien: ontdekken en ontwikkelen, bewust worden en gewaar zijn. Kinderen, maar ook pubers en jongvolwassenen mogen om leren gaan met een maatschappij die afleidt en uitput, in plaats van voedt en inspireert. Om ouders daarbij te helpen, hebben we het OpvoedKompas gecreëerd. Een richting­aanwijzer die ouders handvatten biedt om ook op een diepere laag hun kind de weg te wijzen. Niet alleen praktisch opvoeden, maar vooral opvoeden vanuit inspiratie en verbinding. Vier sensitieve vaardigheden en drie kernvragen wijzen ouders de weg naar een opvoeding voor het kind van nù.

Ook voor jouw kind?

Als het bovenstaande met jou resoneert, dan is het nieuwe opvoeden zeker geschikt voor jou. Het is ook zonder meer geschikt voor:

 • kinderen met druk gedrag
 • kinderen met concentratieproblemen
 • kinderen die erg gevoelig zijn (hoogsensitiviteit)
 • kinderen die angstig zijn
 • kinderen die meer eigenheid mogen ontwikkelen
 • kinderen die zich anders voelen dan anderen
 • kinderen met ADHD, ADD, autisme, asperger, PDD-NOS, dyslexie, dyscalculie
 • kinderen van 0 tot … jaar
 • kinderen met huilbuien, driftbuien, woedeaanvallen
 • kinderen die niet te bereiken lijken te zijn
 • kinderen die in zichzelf teruggetrokken zijn
 • kinderen met slaapproblemen, eetproblemen, zindelijkheidsproblemen
 • kinderen met paranormale waarnemingen

Terug naar Hulp nodig >>

Door naar Ouders van nu >>