Magisch Wensritueel

Direct bestellen >>

Creëer samen met je kind een magisch wensflesje met jullie wensen voor 2018. Wat oud is, laat je los. Wat nieuw is bekrachtig je en neem je mee.

Wat is het Magisch Wensritueel?

Het Magisch Wensritueel bestaat uit drie delen:

  1. We starten met een visualisatie. Met elkaar luisteren we naar het verhaaltje en de vragen die ons daarin gesteld worden. We stemmen ons af, zodat de antwoorden  op de vragen als vanzelf binnen komen dwarrelen. Die antwoorden schrijven we op of we maken er een tekening over. We bepalen wat we achter willen laten in 2017 en wat we willen bekrachtigen voor 2018.
  2. Dan volgt het ritueel. Datgene wat je los wilt laten, kunnen je meegeven aan het water, aan de lucht, of aan de vlammen van het vuur. Datgene wat je mee wilt nemen, stop je in je rituelenflesje.
  3. Daarna is er tijd en ruimte om je flesje verder aan te kleden. Misschien wil je het versieren. Misschien wil je er een woord opplakken of op schrijven. En wellicht wil je het voorzien van glitters, schelpjes of andere materialen. Dat hoeft niet. Dat mag wel.

Wat zijn rituelen?

Het wezenlijke van een ritueel is dat een bepaalde handeling een bepaalde kracht oproept. Het kan kunstzinnig van vorm zijn en zorgvuldig vormgegeven of ter plekke geïmproviseerd. Je kunt een ritueel uitvoeren met een groep mensen of alleen. Het gaat niet om de vorm, maar om de energie waarmee het ritueel wordt uitgevoerd. De intentie waarmee je het ritueel en het rituelenflesje vormgeeft, zijn bepalend voor de impact en uitwerking die het voor je heeft.

Rituelen zijn in alle culturen van oudsher een middel om je bewust te verbinden met het wezen van de natuur, met de elementen, de seizoenen en de jaargetijden. Geboortes, het bereiken van de volwassenheid of trouwen zijn voorbeelden van vreugdevolle gebeurtenissen die met een ritueel gevierd kunnen worden. Maar ook verdrietige gebeurtenissen kunnen met een ritueel gevierd worden, bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare. Andere overgangen die met een ritueel vormgegeven kunnen worden, zijn o.a.: een verhuizing, een scheiding, het overlijden van een huisdier, de overstap naar een andere baan of een andere school, het afronden van een studie.

Iedere overgang kan hiermee een moment worden van bezinning en het zetten van je intentie voor het nieuwe hoofdstuk in je leven. Samen met je kind creëer je daarmee al vroeg een groeimindset. Het wordt normaal en vanzelfsprekend om te groeien en je bewust te worden van wie je bent en waar je naar toe wilt.

‘Een ritueel schept de wereld opnieuw’

zeggen de Yoruba, een volk uit West-Afrika. Rituelen worden vaak uitgevoerd in een kring, omdat iedereen gelijk is. Er is geen onder of boven, geen baas of ondergeschikte, geen rangorde. Wie in de kring gaat staan, maakt deel uit van het geheel.

Leuk! Ik doe mee. >>

Wat hebben rituelen te brengen voor jouw kind?

Van oudsher verbinden rituelen de werkelijkheid van alledag met de spirituele wereld. Overgangen zijn momenten om even stil te blijven staan en de dagelijkse beslommeringen even los te laten. Je stijgt als het ware even uit boven alle praktische, aardse zaken en die helicopterview geeft je meer zicht op jouw rode draad, op jouw levenspad. Het zijn momenten om je te bezinnen op je levenspad en je af te vragen of je wat wilt bijsturen op jouw pad.

Voor kinderen sluit het Rituelenflesje aan bij hun belevingswereld. Het magisch denken is bij kinderen vaak nog volop aanwezig. Zij kunnen de meest fantastische avonturen beleven en hebben daar weinig voor nodig. Een bezemsteel en een theedoek worden zo de mast van het zeilschip dat hen naar onbewoonde eilanden brengt. Veel gemakkelijker dan volwassenen ontstijgen zij de dagelijkse realiteit en maken (weer) verbinding met fantasie en magie.

Het Rituelenflesje sluit daar naadloos op aan. Het is ontwikkeld om kinderen te ondersteunen bij overgangen in het leven. Door bij vreugdevolle gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld de jaarwisseling, het Rituelenflesje te introduceren, maak je kinderen vertrouwd met het bewust maken van overgangen in je leven. Kinderen maken spelenderwijs kennis met de mogelijkheden om los te laten en te bekrachtigen. Daarmee leren zij dat zij zelf vorm mogen geven aan hun eigen levenspad, door de bewuste keuzes die ze maken.

Er zijn diverse situaties in het leven waar kinderen een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Zo’n situatie biedt een mooie gelegenheid tot verbinding met elkaar. Om steun bij elkaar te zoeken in lastige momenten en vreugde met elkaar te delen in fijne momenten. Om samen stil te staan bij wat nou werkelijk belangrijk is in het leven. Samen komen en samen zijn in een bijzondere setting met een bijzondere sfeer.

Bestel hier de deelname voor je hele gezin >>

Voor wie is het Magisch Wensritueel bedoeld?

Het Magisch Wensritueel is bedoeld voor het hele gezin. Het event is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Zowel ouders als kinderen nemen deel aan de visualisatie. Daarna is er tijd voor ouders om samen met hun kind stil te staan bij de vragen en het met hun kinderen te hebben over datgene wat ze los willen laten en wat ze willen bekrachtigen. Zo nodig is daar begeleiding bij mogelijk.

Wat kost het Magisch Wensritueel?

€ 35

Het Magisch Wensritueel kost € 35 voor het hele gezin en dat is inclusief het benodigde aantal Apothekersflesjes, alle creatieve materialen en de begeleiding van het ritueel.

Willen jij en je kind liever een luxe flesje, dan betaal je per flesje € 2,50 extra. Dit zijn onze luxe flesjes:

Vallende ster
Zon
Hart
Bounty

Algemene gegevens

Datum: vrijdag 22 december a.s. van 17.00 – 19.00 uur

Locatie: Windkracht 5, Deltalaan 140, Groote Wielen (Rosmalen)

Kosten: € 35 in de voorverkoop, € 45 bij kaartverkoop aan de deur

Bestel direct je kaarten met korting >>