Geplaatst op Geef een reactie

De diepergelegen kracht van buitenspelen

Natuurlijk weten we allemaal dat buitenspelen gezond is voor onze kinderen. De frisse lucht doet je kind goed. Het helpt om je kind weer een frisse wind door het hoofd te laten blazen tijdens of na een volle schooldag. Heerlijk om lekker te rennen, bewegen, springen en spelen, nadat het netjes op een stoeltje in de klas heeft gezeten. En heerlijk om uit de ruimte te komen, waar het zich met zoveel andere kinderen heeft moeten concentreren. Alles wat het zich in die kleine ruimte gewaar is geweest, kan het daarmee weer loslaten. Om weer af te kunnen schakelen van de druk van opletten en presteren. Ieder kind wordt daar beter van. Zonder meer.

Toch is dat niet de grootste kracht van buitenspelen voor de kinderen van nu. Wat die kracht wel is? De diepergelegen kwaliteit van buitenspelen is dat je kind zich weer kan opladen met lichaamseigen energie. Energie die past bij de hogere frequentie die het lichaam van je kind van nature heeft.

Nieuwe tijd

Onze kinderen zijn geboren in een nieuwe tijd. Rond 2012 heeft er een verschuiving plaatsgevonden. Door een verschuiving in de stand van de planeten zijn we een nieuw tijdperk ingegaan. Een beetje vergelijkbaar met de tekens van de dierenriem die zo ongeveer iedere maand wisselen. Alleen deze verschuiving, deze overgang naar het nieuwe tijdperk, het Aquariustijdperk komt maar eens in de 26.000 jaar voor. Heel bijzonder dus, dat wij die overgang meemaken. Het houdt in dat de aarde, ofwel Moeder Aarde, naar een ander energielevel gaat, naar een andere dimensie. Voorheen in het Vissentijdperk, spraken we van de 3de dimensie. Nu verhoogt de trilling van de aarde en transformeert zij naar de 5de dimensie. Onze kinderen zijn hier al op afgestemd. Hun lichaam, hun energie, hun mind en hun intuïtie zijn al afgestemd op deze nieuwe periode. Zij hebben al een andere, hogere, frequentie die haarfijn aansluit bij de 5de dimensie.

Voor volwassenen valt het niet altijd mee om mee te bewegen met deze transformatie. Het is belangrijk dat we leren om onze energie te verhogen en om te schakelen naar deze hogere frequentie. Toch is dat nodig om onze kinderen goed te blijven begrijpen en hun emotioneel te blijven verstaan. Het gedrag van kinderen is maar het topje van de ijsberg. Wil je dat je kind zich werkelijk gehoord en gezien blijft voelen, dan is het nodig om op ook op de onzichtbare lagen van het gevoel en de intuïtie aan te sluiten bij je kind. Dat kun je doen door je af te stemmen op de nieuwe energie.

Je energie verhogen

Als dat al lastig is voor ons persoonlijk, begrijpelijk dat het nog veel lastiger is voor organisaties, bedrijven en systemen om hun energie te veranderen en op te hogen. Kijk bijvoorbeeld eens naar het onderwijs. Ons onderwijssysteem is van oudsher bedoeld om arbeidskrachten op te leiden ten tijde van de industrialisering. De wijze van lesgeven, de inhoud van de lessen en de manier van lesgeven zijn niet zozeer bedoeld om ieder kind zich te laten ontwikkelen en ontplooien. Het is meer gebaseerd op het volgen van een bepaalde norm waar ieder kind aan moet voldoen. Met de overgang naar de nieuwe tijd, zie je steeds meer kinderen uitvallen in het onderwijs. Naar ik begrepen heb, zijn er zo’n 50.000 kinderen die niet de basisschool bezoeken, omdat ze daar de aansluiting missen.

Zwaarte

Dat houdt in dat kinderen met hun helderheid en intuïtieve vermogens zich dusdanig beperkt voelen in het huidige onderwijs dat ze zich daarin niet voldoende kunnen ontwikkelen. Zij worden eerder beperkt door het systeem, dan dat zij er beter van worden. Ze zitten letterlijk op een andere frequentie dan school. Dat uit zich in druk gedrag, in teruggetrokken en/of boos gedrag. Stel je eens voor hoe het voor kinderen is om zich vijf dagen per week aan te moeten passen aan de lagere energie van hun school en klas. Het trekt ook hun persoonlijke energie naar beneden. Voor veel kinderen voelt het volgen van onderwijs zwaar, stroperig en traag. Zij willen veel sneller vooruit en doorzien veel makkelijker de huidige leersystemen. Toch moeten ze zich aanpassen aan het tempo waarmee de klas onderwezen wordt. Kinderen doorzien ook haarfijn waar leerkrachten persoonlijk niet toegankelijk en betrokken zijn, maar meer vanuit hun rol voor de klas staan. Ze missen de menselijke touch, de persoonlijke betrokkenheid en verbinding. Wat niet wil zeggen dat de meeste leerkrachten niet hun uiterste best om dat wel te bereiken. De insteek van het huidige onderwijssysteem is nog steeds teveel gericht op cognitieve intelligentie en te weinig gericht op intuïtieve intelligentie. Terwijl juist de intuïtieve talenten bij de kinderen van nu zo goed ontwikkeld en aanwezig zijn.

Avonturieren

Kinderen hebben het meer dan ooit nodig om  in de vrije natuur te zijn. En dan bedoel ik inderdaad niet na schooltijd op het schoolplein spelen. Ik bedoel dan werkelijk de vrije natuur: bomen en struiken, veldjes en weilanden, onbeheerde groenstroken, plekken waar je je nog heerlijk kunt verstoppen. Waar je boomhutten kunt bouwen en dammetjes in een beek kan bouwen. Een omgeving die niet bewust ingericht is voor kinderen en waar kinderen niet continu onder toezicht staan van volwassenen of professionals. Kinderen hebben het nodig om te kunnen struinen. Zonder te moeten en zonder niet te mogen. Zelf te mogen ervaren, te beleven en ontdekken en daar volledig in opgaan. Waar het avontuur nog zit in een mierenhoop, een droge sloot of een tent bouwen met dat wat toevallig voorhanden is.

Die ruimte was er vroeger veel meer. En ook al ging het mis, dan hebben we daar niets aan over gehouden. We zijn niet in zeven sloten tegelijk gelopen en onze kinderen gaan dat ook niet doen. Zij gaan daar ook niets van oplopen. Sterker nog, onderzoek heeft geleerd dat hoe minder een (speel)omgeving is ingericht, hoe alerter kinderen zijn bij het spelen. Het leert hen voor zichzelf te denken en alert te zijn. Het houdt hen met de aandacht betrokken en kinderen leren op te letten wat ze doen.

Terug naar je oorspronkelijke frequentie

De werkelijke kracht van dit struinen in de vrije natuur ligt nog een laag dieper. Veel kinderen raken zichzelf kwijt op school. Ze verdwalen volledig in alles wat moet en alles wat er van hen gevraagd wordt. Het blijkt voor hen een ware uitputtingsslag om zich de hele dag aan te passen aan de oude frequentie. Het is uitermate vermoeiend om de hele dag in een omgeving te zijn waar de frequentie zoveel lager is, dan de werkelijke frequentie je kind van nature heeft. Dàt is de diepere laag waardoor onze kinderen overprikkeld raken. Dat is de reden dat zij uit balans raken en zichzelf kwijtraken. Dat is ook een reden dat zij niet tot hun recht komen in het onderwijs.

Door in de vrije natuur te struinen, kunnen kinderen zich weer verbinden met hun werkelijke kern, met hun natuurlijke frequentie. In de vrijheid van een groene en onbedwongen omgeving helpt de energie van de aarde kinderen zich moeiteloos af te stemmen op die hoge trilling. Kinderen kunnen er ontladen, niet in het minst van de elektronische belasting die ook een rol speelt. Samen met Moeder Aarde kunnen zij zich voelbaar en zichtbaar weer opladen en op natuurlijke wijze terugkeren naar hun oorspronkelijke frequentie. Het verhoogt op natuurlijke wijze hun energie, hun frequentie, het verbetert hun humeur en helpt hen hun vitaliteit weer te herstellen van de onbalans die op school ontstaan is.

Geplaatst op Geef een reactie

De natuurwetten van het kind

Vandaag aangeschaft bij Bol.com. Ik houd jullie op de hoogte van het leesproces en deel mijn bevindingen graag met jullie. Wordt vervolgd.

Samenvatting

Neurowetenschappers zeggen het al lang: kinderen worden geboren met een natuurlijke aanleg om nieuwe informatie makkelijk op te nemen, om snel nieuwe dingen te leren. Maar de maatschappij, en dan in het bijzonder ons onderwijssysteem, belemmert dat natuurlijke leerproces. Een groot deel van onze kinderen verlaat de basisschool met een achterstand die gevolgen heeft voor hun verdere opvoeding.

Leerkrachte Céline Alvarez startte een driejarig experiment in een kleuterschool in Gennevilliers (Frankrijk), met goedkeuring van het Ministerie van Onderwijs. Ze besloot de natuurwetten van de kinderen in haar klas te volgen. De resultaten waren verbluffend. Aan het eind van het tweede jaar konden alle goede kleuters en 90% van de gemiddelde leerlingen lezen én rekenen. Ook hun morele en sociale kwaliteiten vertoonden een enorme vooruitgang.

De auteur onthult in haar bestseller een nieuwe manier om naar je kind te kijken en zijn of haar natuurlijke leerproces verder te ontwikkelen, thuis én op school. Céline Alvarez verduidelijkt op heldere wijze de grote wetenschappelijke principes die aan de grondslag liggen van leren en ontwikkelen. Ze deelt haar ervaringen en geeft praktische tips met ouders en onderwijzers zodat zij kinderen kunnen helpen hun potentieel optimaal te ontplooien.